Αγγλικά: Μαθαίνω τα χρώματα

Τα παιδιά μέσα από την ζωγραφική και δημιουργικές κατασκευές, αλλά και την προβολή βίντεο γνώρισαν και εξοικοιώθηκαν με το αγγλικό λεξιλόγιο σχετικά με τα χρώματα