Εργαστήριο Δεξιοτήτων: Όχι σκουπίδια, όχι πλαστικά σε θάλασσες και ακτές

Στα πλαίσια των Εργαστηρίων Δεξιοτήτων τα παιδιά ολοκλήρωσαν εκπαιδευτικό πρόγραμμα για την Φροντίδα του Περιβάλλοντος και την απόκτιση Οικολογικής Συνείδησης με θέμα “Όχι σκουπίδια και πλαστικά σε θάλασσες και ακτές”. Κύριος σκοπός του προγράμματος είναι να αποκτήσουν θετική στάση σχετικά με τη μείωση των πλαστικών απορριμμάτων, αναγνωρίζοντας τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις που έχουν ειδικότερα στη θαλάσσια ζωή, να αναστοχαστούν ως προς την προσωπική τους ευθύνη και να υιοθετήσουν συγκεκριμένες συμπεριφορές που συμβάλλουν θετικά στη μείωση των πλαστικών απορριμμάτων στην καθημερινή ζωή.

Μέσα από ομαδικές δραστηριότητες, παρακολούθησης οπτιακουστικού υλικού, ανάγνωσης σχετικών βιβλίων και ατομικές εργασίες τα παιδιά απαίκτησαν γνώσεις σχετικά με τις έννοιες ανακύκλωση, επαναχρησιμοποίηση, μείωση και κυκλική οιονομία. Έμαθαν να αναγνωρίσουν τα πλαστικά αντικείμενα και να διακρύνουν αυτά της μίας χρήσης. Επιπλέον έμαθαν πως τα πλαστικά μέσω του υδατοφόρου ορίζοντα μεταφέρονται τελικα στη θάλασσα, μολύνωντας την ανεπανόρθοτα δεδομένου ότι χρειαζονται από 55 χρόνια έως και 600 χρόνια για να αποσυντεθούν, για παράδειγμα ενδεικτικά η πετονιά θα βρίσκεται εκεί –ή γενικά στο οικοσύστημα– για ακόμα… 600 χρόνια, μέχρις ότου αποσυνθεθεί, αντίστοιχα, ένα μπουκάλι χρειάζεται 500 χρόνια για να διαλυθεί, ένας αναπτήρας 100, μια πλαστική σακούλα έως 55. Ακόμη γνώρισαν για τις διατροφικές συνήθεις και τον τρόπο ζωής αρκετών θαλάσσιων ζώων και το πως τα πλαστικά μπορούν τραυματίσουν και να σκοτώσουν τα ζώα της θάλασσας.

Προβληματίστηκαν και ευαισθητοποιήθηκαν σε θέματα προστασίας περιβάλλοντος και ειδικότερα της θαλάσσιας ζωής. Όλοι μαζί δώσαμε την υπόσχεση ότι με τις καθημερινές μας πράξεις θα μειώσουμε την χρήση πλαστικού, θα ανακυκλώνουμε και θα διαδόσουμε ορθές συμπεριφορές στους γύρω μας για την προστασία του περιβάλλοντος.