Κοινός στόχος όλων είναι ο σεβασμός του σχολικού χώρου. Ο σεβασμός στα περιουσιακά στοιχεία του Σχολείου, τις υποδομές, τον εξοπλισμό αλλά και το φυσικό περιβάλλον του Σχολείου αποτελεί βασική υποχρέωση όλων των μελών της σχολικής κοινότητας. Με το ίδιο σκεπτικό υπάρχει φροντίδα για την τάξη και την καλαισθησία στις σχολικές αίθουσες, καθώς είναι ο ιδιαίτερος χώρος, όπου παραμένουν και εργάζονται μαθητές/μαθήτριες και εκπαιδευτικοί πολλές ώρες. Φροντίδα όλων να διατηρούνται οι χώροι καθαροί.

Oι υπάρχοντες χώροι επαρκούν για την εφαρμογή του σχολικού προγράμματος.

Οι αίθουσες και γενικά οι χώροι του σχολείου είναι μεγάλοι, πληρούν τις βασικές προδιαγραφές ενός σωστού διδακτηρίου, τους όρους υγιεινής (φωτισμός, θέρμανση, εξαερισμός) και ασφάλεια (πυρασφάλεια, πρόληψη ατυχημάτων).

Το σχολείο είναι προσβάσιμο σε άτομα με (κινητικές δυσκολίες).

Η υλικοτεχνική υποδομή και ο τεχνολογικός εξοπλισμός χρειάζεται ανανέωση για να ανταποκριθεί στις σύγχρονες διδακτικές και μαθησιακές διαδικασίες.

Η σχολική μονάδα μας διαθέτει τις αναγκαίες υποδομές για την πρόσβαση των ατόμων με αναπηρία στο κτίριο μας.