Ολοκλήρωση Συμμετοχής στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Decodable steam readers

Παρακάτω παρουσιάζονται κάποιες από τις βιωματικές δραστηριότητες που πραγματοποίησαν τα παιδιά στα πλαίσια του προγράμματος BRAIN TEAM-3.

Διαβάστε περισσότερα >>